Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

 • Oznámení fyzické osoby o dočasném nebo příležitostném výkonu regulované ŽIVNOSTI na území České republiky v rámci volného poskytování služeb

  Oznameni_o_docasnem_vykonu_FO..pdf - 1301,67 KB

 • Oznámení právnické osoby o dočasném nebo příležitostném výkonu regulované ŽIVNOSTI na území České republiky v rámci volného poskytování služeb

  Oznameni_o_docasnem_vykonu_PO.pdf - 1300,41 KB

 • Oznámení osoby o dočasném nebo příležitostném výkonu regulované činnosti na území České republiky, která NENÍ ŽIVNOSTÍ

  Oznameni_o_docasnem_vykonu_regulovane_sluzby_na_uzemi_CR_KTERA_NENI_ZIVNOSTI.doc - 53,00 KB

 • Žádost o vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti (ŽIVNOSTI) v ČR

  Zadost_o_vydani_osvedceni.pdf - 129,41 KB

 • Žádost o uznání odborné kvalifikace (ŽIVNOST)

  Zadost_o_uznani_odborne_kvalifikace.pdf - 125,42 KB

 • Žádost o uznání odborné kvalifikace (mimo ŽIVNOST)

  ZadostOUznaniKvalifikace.doc.doc - 47,50 KB

 • Přihláška k registraci pro fyzické osoby (k dani z příjmu fyzických osob)

  CRM_2017_FU_Prihlaska_k_registraci_pro_fyzicke_osoby.pdf - 191,12 KB

 • Přihláška k registraci pro právnické osoby (k dani z příjmu právnických osob)

  CRM_2017_FU_Prihlaska_k_registraci_pro_pravnicke_osoby.pdf - 191,00 KB

 • Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty

  CRM_FU_2015_Prihlaska_k_dani_z_pridane_hodnoty.pdf - 110,57 KB

 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny

  CRM_2017_FU_Platcovy_pokladny.pdf - 140,43 KB

 • Příloha k přihlášce k registraci - Organizační složky obchodního závodu

  CRM_FU_2015_Priloha_k_prihlasce_k_registraci_Organizacni_slozky_obchodniho_zavodu.pdf - 84,92 KB

 • Příloha k přihlášce k registraci / Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR

  CRM_FU_2015_Priloha_k_prihlasce_k_registraci_Vlastnici_pravnicke_osoby_ktera_ma_sidlo_v_zahranici_ale_skutecne_vedeni_v_CR.pdf - 105,48 KB

 • Oznámení o změně registračních údajů

  CRM_FU_2016_Oznameni-o-zmene-registracnich-udaju.pdf - 105,79 KB

 • Žádost o zrušení registrace

  CRM_FU_2015_Zadost_o_zruseni_registrace.pdf - 100,16 KB

 • Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti (ČSSZ)

  CSSZ_2016_zahajeni_svc.pdf - 571,55 KB

 • Oznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti (ČSSZ)

  CSSZ_2016_ukonceni_svc.pdf - 142,11 KB

Jednotné kontaktní místo

Odbor živnostenský Úřadu městské části Praha 1 plní a vykonává funkci Jednotného kontaktního místa. Jednotná kontaktní místa jsou určena podnikatelské veřejnosti s cílem usnadnění jejich vstupu do podnikání (bez ohledu na to, jaký právní předpis službu upravuje), a to jak českým podnikatelům, kteří zamýšlejí poskytovat své služby v České republice nebo v jiných členských státech Evropské unie, tak poskytovatelům služeb z jiných členských států Evropské unie, kteří hodlají své podnikatelské aktivity rozšířit na území České republiky. Dále plní zprostředkovatelskou funkci. Jednotná kontaktní místa jsou součástí celoevropské sítě EU GO  Odkaz na externí stránky

Jednotná kontaktní místa poskytují: 

 • informace o požadavcích vztahujících se podle jiných právních předpisů na poskytovatele služeb, mezi něž patří zejména náležitosti žádosti o udělení oprávnění k poskytování služeb či vyřízení formalit spojených s jejím výkonem, a kontaktní údaje správních orgánů, které jsou příslušné k vyřízení žádosti podle jiných právních předpisů,
 • obecné informace o požadavcích týkajících se přístupu k činnosti poskytování služeb a jejího výkonu v jiných členských státech,
 • obecné informace o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů a o možnostech řešení sporů mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby, nebo mezi poskytovateli služby,
 • obecné informace o požadavcích týkajících se ochrany spotřebitele v jiných členských státech,
 • kontaktní údaje spolku nebo jiných právnických osob, včetně Evropské sítě spotřebitelských středisek, které mohou poskytovatelům služeb nebo příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc,
 • informace o regulaci povolání, mezi něž patří zejména
 1. seznam regulovaných povolání a podmínky pro jejich výkon, včetně informací o postupu uznávání odborných kvalifikací při uznávání odborné kvalifikace, poplatcích, požadavcích na dokumenty a jazykové znalosti,
 2. informace o povinnosti předběžně příslušnému správnímu orgánu ohlásit úmysl poskytovat v České republice danou službu a o oprávnění příslušného správního orgánu před prvním poskytnutím služby prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb,
 3. seznam profesí, pro něž existuje evropský profesní průkaz a podmínky jeho získání,
 4. seznam profesí, u nichž je příslušný orgán před prvním poskytnutím služby oprávněn prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb,
 5. seznam regulovaného vzdělávání a odborné přípravy se zvláštní strukturou,
 6. kontaktní údaje příslušných správních orgánů a centra pomoci.

Jednotné kontaktní místo přijímá a neprodleně předává příslušným správním orgánům veškerá podání učiněná na základě jiného právního předpisu od osob podnikajících na základě oprávnění podle jiného právního předpisu, a to upravujícího přístup k činnosti poskytování služeb nebo její výkon, zejména

 • přihlášky k registraci nebo oznámení na základě jiného právního předpisu,
 • oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy,
 • oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,
 • oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem,
 • podání spojená s uznáváním profesních kvalifikací.

Veškerá výše uvedená podání a formality lze vyřídit prostřednictvím Jednotných kontaktních míst či příslušných správních úřadů. Podání, které Jednotné kontaktní místo obdrží, je neprodleně předáno příslušnému správnímu orgánu, přičemž Jednotné kontaktní místo neposuzuje jeho úplnost nebo věcnou správnost.

Pokud je k učinění podání stanovena lhůta, je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u Jednotného kontaktního místa, nebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná Jednotnému kontaktnímu místu. Lhůta pro vyřízení podání počíná běžet jeho podáním u Jednotného kontaktního místa.

Potřebné formuláře a další informace naleznete na oficiálním webovém portále pro podnikání a export  www.businessinfo.cz Odkaz na externí stránky

BusinessInfo.cz - oficiální portál podpory podnikání a exportu

Kontakt: Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor živnostenský, Vodičkova 18, CZ-115 68, Praha 1 - Nové Město 

Jméno a příjmení: 

Telefon:

Číslo dveří:

E-mail: 

Lukáš Balada Bc.

221097139, 221097394 

326

lukas.balada@praha1.cz

jkm@praha1.cz (sdílený e-mail)

Kristýna Solomonová Mgr. Ing.

221097366

323

kristyna.solomonova@praha1.cz jkm@praha1.cz (sdílený e-mail)

Ondřej Hromádko Mgr.

 221097375

 317

ondrej.hromadko@praha1.cz

jkm@praha1.cz (sdílený e-mail)

 

  

Usnadníme Vám podnikání v EU

Jednotná kontaktní místa (EU GO)

JKM_06_2016_Lukas_Balada.pdf - 703,71 KB

Usnadníme Vám podnikání v EU - informační leták

JKM_2015_integrovana_sluzba.pdf - 632,59 KB

Poradce pro podnikání v EU (publikace)

Poradce_pro_podnikani_EU.pdf - 832,51 KB

Jednotné kontaktní místo Praha 1 - informační leták

JKM_Praha_1.pdf - 187,92 KB

Jednotné kontaktní místo: pomocník a rádce na vnitřním trhu EU - prezentace

JKM_2014(1).pdf - 270,97 KB

Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů

222_2009_Sb.pdf - 82,72 KB

Vyhláška č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst

248_2009_Sb.pdf - 29,15 KB

Podpora podniků na dosah ruky: Enterprise Europe Network

Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky (EEN)

Preshranicni_poskytovani_sluteb_a_vysilani_zamestancu_2014.pdf - 1307,97 KB

DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU

brozura-2010-dph-komplet.pdf - 1049,58 KB

Procedury pro DPH u služeb vztahujících se k nemovitostem

Brozura_DPH_u_nemovitosti_final.pdf - 708,91 KB

Politiky Evropské unie

Politiky Evropské unie: vnitřní trh

Politiky_Evropske_unie_Vnitrni_trh.pdf - 1067,70 KB

Politiky Evropské unie: obchod

Politiky_Evropske_unie_Obchod.pdf - 1221,34 KB

Politiky Evropské unie: podniky

Politiky_Evropske_unie_Podniky.pdf - 890,31 KB

Politiky Evropské unie: hospodářská soutěž

Politiky_Evropske_unie_Hospodarska_soutez.pdf - 826,92 KB

Politiky Evropské unie: spotřebitelé

Politiky_Evropske_unie_Spotrebitele.pdf - 655,13 KB

On-line verze hodnotících tabulek jednotného vnitřního trhu

Evropská komise představila on-line verzi hodnotících tabulek jednotného vnitřního trhu, na kterých můžete nalézt množství informací o tom, jak jednotlivé členské státy přispěly k budování jednotného vnitřního trhu.

Aktuality:

Průvodce změnami v roce 2017
2.1.2017

Průvodce změnami v roce 2017

Podnikatelé se musejí i v roce 2017 vypořádat s celou řadou změn. Druhá fáze Elektronické evidence tržeb, výrazné zvýšení minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění, novinky v daních z příjmu apod.

Změna zákona o volném pohybu služeb od 1.1.2017
27.12.2016

Změna zákona o volném pohybu služeb od 1.1.2017

Změna terminologie § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.

Založení s.r.o. je levnější
27.7.2016

Založení s.r.o. je levnější

Od června 2016 zlevnilo zakládání jednoduchých společností s ručením omezeným. Uskutečněná změna reflektuje na požadavek Evropské unie na snížení nákladů nezbytných k založení „podniku“ na maximálně cca 100 EUR. Celkové náklady na založení a zápis jednoduché společnosti s ručením omezeným do veřejného (obchodního) rejstříku s oprávněním k živnostenské činnosti avizovanou částku však překonají.