Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Interaktivní organizační struktura a telefonní seznam úřadu

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 platný od 1.4.2011

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR11_0294 ze dne 15.03.2011
Organizacni_rad_UMC_Praha_1_15_03_2011_UR11_0294_aktualizace_2016.pdf - 370,18 KB

Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu MČ Praha 1

Příloha Organizačního řádu schváleného Radou MČ Praha 1 usnesením č. UR11_0294 dne 15.3.2011
Organizacni_rad_15_03_2011_UR11_0294_pusobnost_priloha_aktualizace_2016.pdf - 497,50 KB

Ovládání aplikace:

V levé části je navigační strom, který slouží k rychlé orientaci ve struktuře. Kliknutím na odbor nebo na oddělení se vykreslí struktura pouze této organizační jednotky. Navigační strom lze skrýt tlačítkem
V horní části aplikace jsou ovládací prvky, kde lze zvolit např.:
Počet zobrazených úrovní organizačního stromu
Lupa pro zvětšení nebo zmenšení diagramu
Tisk do PDF umožňuje vytisknout strukturu od aktuálního uzlu. V případě zaškrtnutí pole „Při tisku zahrnout celou strukturu“ se vytiskne od aktuálního uzlu až do nejnižší úrovně.
Organizační jednotku lze „rozkliknout“ dvojitým kliknutím na obdélník s názvem organizační jednotky.  V diagramu se pak tato stane hlavním uzlem a se vykreslí se jeho podřízené jednotky. Rozkliknutím hlavního uzlu je možné strukturou postupovat směrem vzhůru.
V dolní části je tabulka se seznamem zaměstnanců vybrané organizační jednotky. Jinou organizační jednotku lze vybrat jedním kliknutím na obdélník s názvem této organizační jednotky a tím dojde k aktualizaci tabulky se zaměstnanci

Aplikace Orgchart - Interaktivní organizační struktura a telefonní seznam úřadu podporuje v současnosti tyto prohlížeče:
- Microsoft Internet Explorer 6.0 (Windows 2000/2003/XP)
- Microsoft Internet Explorer 7.0 (Windows XP/ Windows Vista)
- Firefox (nezáleží na operačním systému).