Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
:
:
:
Znak * označuje povinná pole

03 - 16.1.2017

UR17_0053

Jmenování Komise pro otevírání obálek a Hodnotící komise pro dotační program MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2017 - sociální oblast

UR17_0054

Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu

UR17_0055

Skončení nájmu bytu ze sociální rezervy

UR17_0056

Ukončení nájmu bytu v domě č.p. 2061, k.ú. Nové Město, Klimentská 21 - dohoda (školství)

UR17_0057

Skončení nájmu bytové jednotky z kvóty služebních bytů pro OŘ PČR PI, v domě č.p. 101, U Lužického semináře 26 - dohoda

UR17_0058

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1) v domě č.p. 2112, Lodecká 1

UR17_0059

Revokace usnesení č. UR16_1392 ze dne 06.12.2016 v bodě 1) uzavření smlouvy o nájmu bytu, č.p. 1095, Soukenická 24 z kvóty služebních bytů pro OŘ MP P1

UR17_0060

Uzavření nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI), č.p. 266, Betlémská 7

UR17_0061

Stanovisko MČ Praha 1 k usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 4/2017 - návrh na omezování provozní doby pohostinských zařízení

UR17_0062

Skončení nájmu bytové jednotky č. 116/22 v domě č. p. 116, k. ú. Nové Město, Národní 20, Praha 1 - dohoda

UR17_0063

Doplnění vzorové smlouvy o nájmu nebytových prostor (prostor sloužících podnikání)

UR17_0064

Uzavření dohody o dočasném užívání obytné místnosti v domě č. p. 2112, k. ú. Nové Město, Lodecká 1 (byt určený pro stabilizaci)

UR17_0065

Uzavření Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5

UR17_0066

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 383, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 12 - žádost o převod nájmu

UR17_0067

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 676, k. ú. Nové Město, Navrátilova 1 - sídlo

UR17_0068

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 564, k. ú. Malá Strana, Vítězná 10 (Šeříkova 6) v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0069

Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - nebytový prostor č. 102 v domě č.p. 1934, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 38, Praha 1

UR17_0070

Pronájem části pozemku parc. č. 1026/1, k. ú. Staré Město, Za Haštalem 3, Praha 1 o výměře 2 m2 za účelem vjezdu na staveniště

UR17_0071

Žádost společnosti Stillking Features, s.r.o. o pronájem plochy pro parkování filmové techniky na parc. č. 2313/7, k.ú. Nové Město o výměře 600 m2 ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha)

UR17_0072

Výběr nejvhodnější nabídky "Nákup maintenance pro IBM produkty"

UR17_0073

Přijetí finančního daru od společnosti FILM MAKERS s.r.o.

UR17_0074

Dopisy Radě MČ Praha 1

02 - 10.1.2017

UR17_0030

Žádost společnosti FILM MAKERS, s.r.o. o pronájem plochy za účelem parkování filmové techniky na parc. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha) ve dnech 15. - 19.01.2017

UR17_0031

Uzavření dohody o splátkách na dluh spojený s užíváním bytu v domě č. p. 670, k. ú. Nové Město, obec Praha, Karlovo náměstí 25, Praha 1

UR17_0032

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kompletní oprava dvorních pavlačí bytového domu Václavské nám. 778/14, k. ú. Nové Město"

UR17_0033

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava bytu č. 1 v bytovém domě ul. Karolíny Světlé 325/31, k. ú. Staré Město"

UR17_0034

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 700, k. ú. Nové Město, Vodičkova 32 - dohoda a žádost o prominutí plateb za užívání tohoto bytu

UR17_0035

Žádost o skončení nájmu části nebytového prostoru v domě č. p. 215, k. ú. Staré Město, Náprstkova 9

UR17_0036

Nabídky k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 357, k. ú. Malá Strana, Vlašská 10 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0037

Nabídky k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 585, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 2 (Žitná 31) v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0038

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 964, k. ú. Staré Město, Rytířská 23 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0039

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 2061, k. ú. Nové Město, Klimentská 21 (Lannova 8) v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0040

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 828, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 23 - umístění sídel a podnájem

UR17_0041

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 757, k. ú. Staré Město, Haštalská 21 - podnájem

UR17_0042

Pronájem části střechy domu čp. 821, Václavské nám. 39, za účelem umístění reklamního zařízení o ploše cca 20 m2 pro nájemce Budějovický Budvar, národní podnik, IČ: 00514152

UR17_0043

Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 2253/1, k. ú. Nové Město (vnitroblok Mezibranská 1592/17, Praha 1)

UR17_0044

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 317, parc. č. 257, Karoliny Světlé 15, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UR17_0045

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 914, parc. č. 808, Kozí 9, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UR17_0046

Prodej spoluvlastnického podílu na nemovité věci - pozemku č. parc. 407 a na něm stojící budovy čp. 1665, Soukenická 36, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR17_0047

Prodej bytových jednotek č. 474/13 a č. 474/14 v domě č. p. 474, na pozemku parc. č. 523, k. ú. Staré Město, Praha 1 - Výběrové řízení na nebytové prostory určené k prodeji po provedení změny jejich stavebního určení na byty

UR17_0048

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 754, parc. č. 861, Haštalská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1 - žádost o nové projednání

UR17_0049

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "ZŠ NÁMĚSTÍ CURIEOVÝCH - ÚPRAVA PŮDNÍCH PROSTOR" realizované formou užšího řízení podle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

UR17_0050

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

UR17_0051

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0052

Dopisy Radě MČ Praha 1

01 - 4.1.2017

UR17_0001

Přijaté dotace rozpočtu MČ Praha 1 v roce 2016

UR17_0002

Žádost o ponechání dotací poskytnutých z rozpočtu HMP v r. 2016 ke spotřebě v r. 2017

UR17_0003

Uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR17_0004

Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava bytu č. 6, Novomlýnská 1238/3, k. ú. Nové Město

UR17_0005

Veřejná zakázka malého rozsahu - Kompletní oprava dvou osobních výtahů bytového domu Václavské nám. 828/23, k. ú. Nové Město

UR17_0006

Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 720, k.ú. Nové Město, Palackého 5, v souladu se zveřejněným záměrem č. 1/2016/P

UR17_0007

Uzavření nájemních smluv k bytům na "Pronájem bytu - občan Prahy 1" v souladu s usnesením číslo UR15_1474 ze dne 24.11.2015 a UR16_1240 ze dne 8.11.2016

UR17_0008

Žádost o postoupení smlouvy o nájmu bytu v domě č. p. 828, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 23

UR17_0009

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 754, k. ú. Staré Město, Haštalská 13 - sleva na nájemném

UR17_0010

Změna nájemních smluv na nebytové prostory v domě č. p. 2058, k. ú. Nové Město, Masarykovo nábřeží 38 - sleva na nájemném

UR17_0011

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 737, k. ú. Staré Město, Dlouhá 21 - změna doby nájmu, účel nájmu

UR17_0012

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 735, k. ú. Staré Město, Dlouhá 25 - žádost o podnájem

UR17_0013

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - říjen, listopad 2016

UR17_0014

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1026, k. ú. Nové Město, Havlíčkova 6 - dohoda

UR17_0015

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 118, k. ú. Staré Město, Široká 20 - výpověď

UR17_0016

Nabídky k záměru na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 676, k. ú. Staré Město, Jakubská 3 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0017

Sleva na nájemném z bytu v domě č. p. 938, k. ú. Nové Město, Jindřišská 18

UR17_0018

Nabídka k záměru na pronájem části nebytového prostoru v domě č. p. 56, k. ú. Staré Město, Valentinská 11 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0019

Prodej podílu ve výši 313/1037 na bytové jednotce č. 247/1 v domě čp. 247, na pozemku parc.č. 957, k.ú. Nové Město, Masarykovo nábřeží 14, Praha 1 - výběrové řízení přestavby nebytových prostor na byty

UR17_0020

Dohoda o právech a povinnostech k výstavbě bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru - dům čp. 25, k.ú. Josefov, Široká 6, Praha 1

UR17_0021

Prodloužení funkčního období Programové rady Malostranské besedy

UR17_0022

Projednání rozšíření stávajících restauračních předzahrádek

UR17_0023

Pronájem částí pozemku č. parc. 2313/1 a 2313/7 k.ú. Nové Město společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. za účelem umístění staveniště k opravě kanalizace ve Vrchlického sadech od 05.01. do 28.2.2017

UR17_0024

Stanovení paušální hodinové částky pro rok 2017

UR17_0025

Koncepční studie Újezd - Vítězná - most Legií

UR17_0026

Přijetí finančního daru od společnosti Stillking Features s.r.o.

UR17_0027

Přijetí finančních darů od společností Stillking Features s.r.o. a FILM HUNTERS s.r.o.

UR17_0028

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0029

Dopisy Radě MČ Praha 1